Does the Noise in My Head Bother You?

15. 1. 2017


Keď sa v roku 1948 v nemocnici na New Yorskom Manhattane narodil malý Steven Victor Tallarico, nikto nemal ani len tušenia aký živel prišiel na svet. Dnes jeho nezameniteľný hlas a charizmatický výzor poznajú ľudia po celom svete, pričom kapela, na ktorej čele stojí od samého začiatku, je na scéne už takmer päťdesiat rokov. Zaujímalo by Vás, ako túto šialenú jazdu vníma Steven sám?

In 1948, when the little Steven Victor Tallarico was born in a Manhattan’s Polyclinic Hospital, nobody could foresee what force of nature becomes of this boy. Sixty years later, all the people around the globe have heard his unmistakable voice and have seen his charismatic appearance whereas his band has already been active almost for fifty years. Are you interested in learning how the crazy ride has been perceived by Steven himself?

Top 10 most played albums of 2016

8. 1. 2017


Hudobne a koncertovo bol rok 2016 nielen zaujímavý ale hlavne plodný. K najpočúvanejším albumom roka však ako je už zvykom rada pridávam aj zopár novo objavených umelcov, ku ktorým si moje ušká s obľubou privykli. Vedeli by ste si vybrať svojich desiatich favoritov, ktorí sa Vám počas uplynulého roka neustále ocitali v playliste? Tých mojich nájdete v tomto hudobnom sumári J
Music-wise and concert-wise the entire 2016 was not only interesting but above all fruitful. As it is usually the way in these posts, I would like to add also some of the newly discovered artists to whom my ears used to listen to with delight. Would you be able to choose your ten favourites, which you have repeatedly found in your playlist throughout the past year? You can read about my picks in this music summary J

Goodbye 2016

31. 12. 2016


Rok 2016 sa končí a neviem síce ako Vy, ale ja sa na ten nový už veľmi teším. Mám pocit, že aj keď mi posledných dvanásť mesiacov prinieslo do života nespočetne veľa šťastných a príjemných chvíľ, z globálneho pohľadu rok 2016 asi nebude patriť medzi najpozitívnejšie. Aby sme však vkročili do novej etapy s úsmevom na perách, poďme zrekapitulovať, čo sa dialo na blogu aj mimo neho J

The year of 2016 is coming to its end and though I can‘t tell how you feel about this, I am already genuinely excited for the new one to come! I have a feeling that although I have experienced many happy and pleasant moments for the past 12 months, I doubt that 2016 will be remembered as a positive year globally. However, to enter the new phase with a smile on our faces, let’s recap on what’s been happening on this blog and beyond J

Christmas markets

23. 12. 2016


V tomto článku sa nechystám nikoho naháňať a ani sa pýtať na to, či máte všetko na sviatočné dni už napečené a nakúpené. Vianoce by predsa mali byť aj o pokoji a príjemných chvíľach, ktoré sa s týmto obdobím spájajú. Kým nastane Štedrý deň, čaro Vianoc môžete pocítiť napríklad aj pri návšteve vianočných trhov, ktoré sa s rastúcou popularitou stali v takmer každom väčšom európskom meste už samozrejmosťou. Dovoľte mi teda predstaviť Vám tie miesta, ktoré mi v tomto ročnom období prirástli k srdcu najviac.


In this post I don‘t mean to rush anyone or ask you about how are you doing with all of the preparations for the holidays  - if you have all desserts made and all present bought and such. Christmas time is supposed to be about peace and pleasant moments which are somehow automatically associated with this time of year. Before the Christmas Eve arrives, the magic of Christmas can be also experienced during a visit of Christmas markets, which due to increasing popularity have become a matter of course in every larger European town. Let me therefore show you some of those places I have grown fond of especially during winter holiday season. 

Band T-shirts

6. 11. 2016


Oddanosť istému hudobnému žánru alebo jednotlivým umelcom bolo odjakživa možné prejaviť rôznymi spôsobmi. V prvom rade  priamo podporíte ich tvorbu (a vlastne aj existenciu) tým, že si kúpite samotné nahrávky alebo sa prídete pozrieť na koncert a spotení si spolu s početnou skupinkou podobne hudobne orientovaných bláznov zaskáčete na tú svoju. Ďalším spôsobom je aj zaobstaranie si kapelových tričiek, ktoré sa v rockovej či metalovej komunite stali ukazovateľom vzájomnej spolupatričnosti. Úprimne vo svojom okolí asi nepoznám nikoho, kto by nemal niekde doma v skrini aspoň jedno univerzálne. Spomínate si, aké bolo to Vaše prvé?

Devotion to a music genre or a particular artist could have always been expressed in many ways. In the first place, you can support their work (and actually their existence, too) by just buying their records or by coming to see their live shows and jump around with a numerous bunch of freaks who have identical taste in music as yourself. Buying band t-shirts is another way of expressing your love. These have also the additional value of being something like an indicator of mutual sense of togetherness in the rock-metal community. Honestly, I don‘t know a single person who doesn’t hide at least one universal band t-shirt somewhere in their closet. Do you remember what your first one looked like? 

All the light we cannot see

16. 10. 2016


Na  leto si väčšina ľudí vyberá ľahšiu literatúru, možno práve aj preto, aby si tak v rámci dovolenkového režimu zbytočne nezatemňovali myseľ  vážnymi a smutnými témami. U mňa takéto veci ale nikdy neplatili a myslím, že každý kto ma pozná vie, že sa v melancholických motívoch vyžívam.  Vojnový román Svetlo, ktoré nevidíme, od amerického autora Anthonyho Doerra, ktorý za tento titul získal v roku 2015 Pulitzerovu cenu, som mala v hľadáčiku už dlhší čas, a tak som len čakala na príležitosť, ktorá by mi umožnila nedočkavo obracať jeho voňavé strany.

Most of the people choose a lightweight themed book for a summer read. Maybe it’s because they prefer not to cloud their minds with worries and sad storylines during holiday time. This never worked for me and I assume that everybody who knows me is well aware of the fact that I simply revel in melancholic subjects. I have been looking out for the war novel All the Light We Cannot See written by Anthony Doerr who won the 2015 Pulitzer Prize for Fiction with it for a long time. Once I got it, I just had to find the right opportunity which would allow me to impatiently turn its fresh smelling pages. 

Picturesque Rovinj

25. 9. 2016


 Toto leto sme pocítili náhlu túžbu po rybárskych mestečkách v severnom Chorvátsku. Istria, ako sa tento región oficiálne nazýva, je výrazne odlišná od zvyšku krajiny, a to najmä ostrým skalnatým pobrežím, nádherne zachovalou prírodou a pobrežnými mestečkami s nádychom talianskeho šarmu.

This summer we felt a strong urge to see some fishing ports of Northern Croatia. Istria, as this region is called officially, significantly differs from the rest of the country by having rather rocky coastline and a well-preserved nature with many popular tourist resorts full of Italian charm.
Made With Love By The Dutch Lady Designs